ثنا

آفتابگردان هیچ چیز را با خورشید اشتباه نمی گیرد، اما انسان همه چیز را با خدا اشتباه می گیرد

می دانی عزیز من بعضی تلنگرها هم هستند که لعنتی ها اشک درآورند .

یکی دارد ازیک چیزدیگر می گوید هان، تو یکهو گلوفشرده ،آهسته که مبادا کسی بفهمد می ری اتاقت که آن همه اشکی که منتظر سرریز شدن هستند نادیده ببارند .

 

اصلاهم مهم نیست چیزی به عیدنمانده....این هم مهم نیست که چند روزدیگر که چهارشنبه سوری ست  قرار است کلی بخندی و جیغ بکشی شاید...

فردا هم که از روزهای آخر با هم بودن های این سال است مهم نیست البته ...مهم همین الان ِ الان است....آن اشک ها و قبلش آن بغض.

عزیز دل من ،خود ِخودم قول می دهم سالی که داردمی آید آن قدر قهقهه داشته باشد که قرضشان هم بدهی به آدم هایی که هر روزشان پر از تلنگر های لعنتی ست . 

 

حالا بخند بی نظیر ِمن ...

+نوشته شده در بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ساعتتوسط زهره شمس | |

آغوشی گرم

بوسه هایی آتشین

 

به ما که رسید

جهان یخ زد

...

+نوشته شده در یکم اسفند ۱۳۹۱ساعتتوسط زهره شمس | |

آدم هایی می آیند که بیایند

آدم هایی می آیند که بروند

.

.

.

آدم هایی  هم برای "ماندن "می آیند

هرکدام  آدمی و  هر کدام  آه و دَمی ....

+نوشته شده در نهم دی ۱۳۹۱ساعتتوسط زهره شمس | |

اين پست را براي نگذاشتن، گذاشته ام

اصلا براي گفتن ِ هيس س س...

+نوشته شده در شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعتتوسط زهره شمس | |